iconen-trimaya-groot-schaduw
  • Elkaars wereld begrijpen, nu en in de toekomst

  • 1

Verificatie & Validatie

Ongeacht de omgeving waarin het systeem gemaakt wordt, kun je niet zonder een (formeel) moment waarin je de vraag stelt of het juist is gemaakt, en nog belangrijker, of hetgeen is gemaakt doet wat we voor ogen hadden.

Hierbij is verificatie een check of het systeem juist is gemaakt (zijn alle eisen verwerkt). Validatie is een check of het juiste systeem is gemaakt (doet het wat de klant wil).

Verificatie & Validatie speelt zo een belangrijke rol in de ontwikkel-, realisatie- en beheerfase van elk systeem.

Quote

"Ik heb veel vertrouwen in TriMaya. Trimaya pakt de zaken aan met visie"