iconen-trimaya-groot-schaduw
  • Elkaars wereld begrijpen, nu en in de toekomst

  • 1

NEN 4400-1 en VCU gecertificeerd

TriMaya is NEN4400 gecertificeerdNEN 4400 stelt strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie waardoor werkgevers die arbeid inhuren beter beschermd zijn tegen illegaliteit. Met dit keurmerk behoedt TriMaya haar opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies. Als gecertificeerde uitlener bewijst TriMaya met dit keurmerk onder andere dat haar (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt en dat haar medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Als NEN-gecertificeerd bedrijf wordt TriMaya jaarlijks gecontroleerd door een certificatie-instelling, zodat een constante kwaliteit gewaarborgd blijft.

VCU  4KL Nederlands Certificatie Kantoor (NCK)
Het VCU-certificaat is bedoeld voor werkzaamheden waar verhoogde risico`s aan zijn verbonden. TriMaya is wettelijk niet verplicht om met een VCU-certificaat te werken, echter stellen opdrachtgevers van TriMaya in dit verband dat het geruststellend is om te weten dat alle kandidaten van TriMaya goed zijn geïnstrueerd over de werkomstandigheden, de aard van het werk en de eventuele risicovolle situaties die zich kunnen voordoen.


TriMaya voldoet aan de Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU) versie 2011/05.


Ons gecertificeerd VCU-systeem biedt u en ons de volgende voordelen:
• TriMaya voldoet tevens aan de verplichtingen vanuit de Arbo-wet;
• veiligheidsbewustzijn bij onze kandidaten;
• betere organisatie over werken op locatie;
• ‘in business’ blijven.

Wij geven onder andere hiermee verder vorm en inhoud aan onze visie op het gebied van relaties (zie MVO).