iconen-trimaya-groot-schaduw
  • Elkaars wereld begrijpen, nu en in de toekomst

  • 1

NEN 4400-1

TriMaya is NEN4400 gecertificeerdNEN 4400 stelt strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie waardoor werkgevers die arbeid inhuren beter beschermd zijn tegen illegaliteit. Met dit keurmerk behoedt TriMaya haar opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies. Als gecertificeerde uitlener bewijst TriMaya met dit keurmerk onder andere dat haar (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt en dat haar medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Als NEN-gecertificeerd bedrijf wordt TriMaya jaarlijks gecontroleerd door een certificatie-instelling, zodat een constante kwaliteit gewaarborgd blijft.


Wij geven onder andere hiermee verder vorm en inhoud aan onze visie op het gebied van relaties (zie MVO).