iconen-trimaya-groot-schaduw
  • Elkaars wereld begrijpen, nu en in de toekomst

  • 1

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het op een verantwoorde wijze en op lange termijn verantwoord ondernemen vinden we essentieel.

Voor het inzichtelijk krijgen van ons MVO beleid heeft TriMaya zich geconformeerd aan de richtlijnen van MVO Nederland. TriMaya gebruikt daarvoor de MVO-beleidstool. De MVO-beleidstool is ontwikkeld door het NCP, OESO-richtlijnen en MVO Nederland, in opdracht van de EVD.

Als (jonge) zakelijke dienstverlener doorloopt TriMaya de MVO-beleidstool op zes verschillende MVO-thema's: ondernemer, omgeving, aarde, klimaat, geldzaken en communicatie.

De gemiddelde score van TriMaya is 7.7 over deze zes gebieden.
mvo afbeelding

Onze bedrijfsfilosofie is primair ontwikkeld op basis van waarden en standaarden. Eerlijkheid en respect staan hier aan de basis. De werksfeer binnen TriMaya is gebaseerd op openheid, samenwerking, loyaliteit en respect naar elkaar. Wij discrimineren niet op basis van seksuele geaardheid, geslacht, afkomst, religie, handicap of leeftijd.

TriMaya streeft ernaar om volgens de hoogste ethische standaarden te werken in onze verschillende relaties, zodat we een gerespecteerde partner zijn en blijven. Met onze manier van ondernemen hopen we anderen in onze omgeving te inspireren ons voorbeeld te volgen.

Voor ons is het belangrijk voortdurend in onze organisatie te investeren. Wij bezoeken regelmatig trainingen en bijeenkomsten met vakgenoten. In onze relatie met partijen in onze omgeving is TriMaya bezig met bewust ondernemen. TriMaya gaat, vanuit haar waarden en standaarden, in gesprek met opdrachtgevers en leveranciers voor een verdere optimalisatie van deze relatie.

Bij het verbruik van materialen in onze bedrijfsvoering houdt TriMaya rekening met de impact die we maken op onze leefomgeving. We werken zoveel als mogelijk op basis van een "paper-less office". TriMaya gaat bewust om met het klimaat. En we blijven aandacht geven aan dit aspect binnen onze bedrijfsvoering.

TriMaya is een winstgevende organisatie, echter voor TriMaya is er meer dan dat op deze wereld. Oog voor anderen is onderdeel van onze zakelijke succes. Zo sponsorde TriMaya het UWV RoPaRUN 2011 en het VDT - Aktie voor Kenia 2012.

TriMaya hecht veel waarde aan transparantie: duidelijke en volledige informatieverschaffing naar de buitenwereld. Onze opdrachtgevers waarderen de communicatie met ons. TriMaya is goed bereikbaar en houdt de relatie warm. Bewust ondernemen is de trend en wij kunnen daar volledig in mee.

Quote

"Ik heb veel vertrouwen in TriMaya. Trimaya pakt de zaken aan met visie"